O nás

KOSECKÁ SEZÓNA ZAČÍNA

 

Jar 2014. Aj ona potvrdila, že dopad klimatických zmien je nezvrátiteľný. Niekedy platilo, že „Na Ďura tráva zo zeme beží“, ale dnes je to trochu ináč. Aj v tomto roku bola vegetácia urýchlená. Tráva sa zazelenala skôr, fenologický vývoj bol rýchlejší a kosiť sa bude teda taktiež skôr. Platí to aj pre aktivity OZ Slovenský kosecký spolok (SKoS), ktorý organizuje súťaže v ručnom kosení trávy (lúk).

Občianske združenie SKoS, ktoré v minulom roku oslávilo svoju päťročnú existenciu pokračuje vo svojich aktivitách aj naďalej s početnejšou členskou základňou a pribúdajúcimi záujemcami o tieto aktivity. Kľudne sa dá povedať, že aj v tomto roku pokryjú v podstate celé územie Slovenska počas vegetačného obdobia. Ako zvyčajne súťažné podujatia v ručnom kosení trávy začínajú v nižšie položených oblastiach Slovenska(obciach) ako Prašník (ten zahájil tohtoročnú sezónu minulú sobotu – 17.mája), Nižný Hrušov, Drahovce, Veľký Šariš, Sedlice a Renčišov. Potom nasledujú obce s vyššou nadmorskou výškou – Ostrý Grúň, Pohorelá (v tomto roku už XX. ročník),Vlkolinec, Vychylovka a Hruštín. Záverom sezóny bude súťaž v Cigli a definitívne sezónu ukončí nesúťažná akcia v Piešťanoch (Viktoria Regia). Kosci sa zídu aj na Slatinských Lazoch (3.ročník akcie) a taktiež pod Sitnom Andreja Kmeťa. Okrem súťažných akcií treba spomenúť aj tie nesúťažné zamerané na renesanciu a pripomenutie si tradičného spôsobu dorábania sena (lúčne hospodárenie) ako napr. v Nolčove (VII. ročník Nolčovskej kosy), či akcie na ochranu vzácnych spoločenstiev – malá Vrbka (Morava) zamerané na kosenie orchideových lúk, prípadne tzv. odychové kosenie (Kokava nad Rimavicou).Aktivity SKoSu sú zamerané aj smerom do zahraničia (Slovinsko – Selo., Kositba na Selu- VI. ročník) a taktiež známu a veľmi atraktívnu akciu v Buchloviciach (Kosecké písně – XIX. ročník ,Česká republika). K nim treba prirátať aj akciu už spomínaného kosenia vzácnych lúčnych spoločenstiev (Morava, Malá Vrbka). Doterajšie skúsenosti potvrdzujú záujem obyvateľov o tieto akcie. Nielen pre vlastnú súťaž, ale aj pre pestrú paletu prenádherných krojov, v ktorých kosci a kosáčky zvyčajne kosia, ľudovú hudbu i gastronomické pochúťky danej oblasti. Verme, že aj tento ročník koseckých akcií pod záštitou OZ SKu bude úspešný.

 

doc. Ing. Norbert Gáborčík, PhD.,


Parent page: Zaujímavosti