2% DANE Z PRIJMOV

Milí priatelia, tak ako každý rok, Vás prosíme o príspevok pre SKOS vo forme poukázania 2 % dane z príjmov. Stačí dopísať svoje údaje, vypýtať od zamestnávateľa potvrdenie alebo si ho tiež stiahnuť, dať potvrdiť a doručiť na daňový úrad. Ďakujeme.


Parent page: 2% DANE Z PRIJMOV