2% dane z príjmov

Milí priatelia,


tak ako každý rok, Vás prosíme o príspevok pre SKOS vo forme poukázania 2 % dane z príjmov.

 Stačí dopísať svoje údaje, vypýtať od zamestnávateľa potvrdenie alebo si ho tiež stiahnuť, dať potvrdiť a doručiť na daňový úrad.

Ďakujeme.

 

Recent Entries