Darovanie 2% dane

Po roku je tu zasa čas zúčtovávania dane z prijmov a pri tejto príležitosti Vás chceme poprosiť o darovanie 2% dane Slovenskému koseckému spolku.

Pre zamestnancov sa podáva Vyhlásenie  aj Potvrdenie o zaplatení dane,  po vypísaní a potvrdení mzdovým oddelením,  osobne sa podá alebo pošle poštou na príslušný miestny Daňový úrad do 30.4.2017. Údaje SKOSu sú už predtlačené. Nezabudnite na konci zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov – pomôže to pri konečnej orientácií od koho došlo. Nebojte sa neuvádzajú sumu príjmov, iba meno.

 Pre firmy , s.r.o. aj Fyzické osoby podnikateľov alebo s inými príjmami , kto podáva daňové priznanie, sa údaje o SKOSe prepíšu do Daňového priznania a odovzdajú s priznaním, bez potvrdenia.

Ďakujeme doterajším darcom a vítame nových darcov, osobitne ďakujeme koscom zo Sedlíc, ktorí poskytli svoje 2% nášmu spolku v minulom roku.

 

Recent Entries