2% z prijmov

Milí priatelia, tak ako každý rok, Vás prosíme o príspevok pre SKOS vo forme poukázania 2 % dane z príjmov. Stačí dopísať svoje údaje, vypýtať od zamestnávateľa potvrdenie alebo si ho tiež stiahnuť, dať potvrdiť a doručiť na daňový úrad. Ďakujeme.

 Go to post page

február 8th, 2019 by admin