Darovanie 2% dane

Po roku je tu zasa čas zúčtovávania dane z prijmov a pri tejto príležitosti Vás chceme poprosiť o darovanie 2% dane Slovenskému koseckému spolku. Pre zamestnancov sa podáva Vyhlásenie  aj Potvrdenie o zaplatení dane,  po vypísaní a potvrdení mzdovým oddelením,  osobne sa podá alebo pošle poštou na príslušný miestny Daňový úrad do 30.4.2017. Údaje SKOSu […]

 Go to post page

február 12th, 2017 by admin