Koscov už svrbia dlane

  „Tráva nám môže byť vzorom vytrvalosti a demokracie: čím je viacej kosená, spásaná a pošliapávaná či zaplavovaná, dokonca i ohňom spaľovaná, tým je väčšia jej sila a vôľa k životu“   Toto staré indické príslovie nám v jarných mesiacoch pripomína úžasný kolobeh života v prírode.Okrem toho, že tráva je najdôležitejšou časťou potravinového reťazca hospodárskych zvierat, krásne zelené lúky sú pastvou pre […]

 Go to post page

apríl 24th, 2016 by admin