2% z prijmov

Milí priatelia, tak ako každý rok, Vás prosíme o príspevok pre SKOS vo forme poukázania 2 % dane z príjmov. Stačí dopísať svoje údaje, vypýtať od zamestnávateľa potvrdenie alebo si ho tiež stiahnuť, dať potvrdiť a doručiť na daňový úrad. Ďakujeme.

 Go to post page

február 8th, 2019 by admin

2% dane z príjmov

Milí priatelia, tak ako každý rok, Vás prosíme o príspevok pre SKOS vo forme poukázania 2 % dane z príjmov.  Stačí dopísať svoje údaje, vypýtať od zamestnávateľa potvrdenie alebo si ho tiež stiahnuť, dať potvrdiť a doručiť na daňový úrad. Ďakujeme.

 Go to post page

február 12th, 2018 by admin

Sviatok na Kopcovém

Sviatok na Kopcovém   Skončená kosecká liga umožnila viacerým koscom vybrať si dovolenku, alebo oddych od kosy.Tí, čo si od kosy oddych nedopriali, nebanujú. Zažili niečo, v čo už ani nedúfali, niečo na čo si spomínali len matne. V sobotu 12.augusta sa pod Javorinou v Lubine ( časť Kopcové) na pozemku rodiny Zemanovičovcov  konal žatevný deň, tak ako […]

 Go to post page

august 18th, 2017 by admin

Kosecký víkend na východe

Kosecký víkend na východe   V predposledný májový víkend sa konali dve kolá koseckej ligy organizované Slovenským koseckým spolkom. Príjemné počasie v Nižnom Hrušove a Ľubovci, dobrá organizácia oboch podujatí prispeli ku pohodovej dvojdňovke na východe republiky. Najväčšie obavy mali kosci z vysokej trávy v Nižnom Hrušove, ale za posledné štyri roky to bola najlepšia domáca tráva. Tohtoročné kosecké rekordy […]

 Go to post page

máj 23rd, 2017 by admin

Koscov už svrbia dlane

  „Tráva nám môže byť vzorom vytrvalosti a demokracie: čím je viacej kosená, spásaná a pošliapávaná či zaplavovaná, dokonca i ohňom spaľovaná, tým je väčšia jej sila a vôľa k životu“   Toto staré indické príslovie nám v jarných mesiacoch pripomína úžasný kolobeh života v prírode.Okrem toho, že tráva je najdôležitejšou časťou potravinového reťazca hospodárskych zvierat, krásne zelené lúky sú pastvou pre […]

 Go to post page

apríl 24th, 2016 by admin